zasqo

Waarom werd de werkbonnapp ingevoerd?

In veel bedrijven was het bijhouden van de gewerkte uren moeilijk. Er werd gezocht naar een eenvoudiger systeem om alles goed bij te kunnen houden als de werknemers buiten de deur werkten. Daardoor is de werkbonnapp ontstaan. Het is in feite een digitale gereedschapskoffer die over de hele wereld gebruikt wordt. Tegenwoordig wordt de werkbonnapp ook gebruikt om factureren, offreren en automatiseren. De werkbonnapp maakt dat tegenwoordig allemaal mogelijk. In de werkbonnapp worden de gewerkte uren en de verwerkte hoeveelheden en de bedragen vastgelegd. Na de controle, zal de opdrachtgever de werkbonnapp ondertekenen. Op basis van de afgetekende werkbonnapp zal de betaling plaatsvinden.

Weg met de papieren werkbonnen

In het verleden werden alleen papieren werkbonnen gebruikt. Dit bracht regelmatig problemen met zich mee. Ondanks dat u als oudere werknemer gewend was aan de papieren werkbonnen, leverden ze soms meer ongemak op, dan gemak. Buitendienstmedewerkers vulden de papieren werkbonnen wel in, maar waren regelmatig onleesbaar. Ook het tijdig inleveren van de werkbonnen leverden regelmatig problemen op.

Een digitale werkbon

Door op de plaats, waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, de werkbon in te vullen, met alle nodige gegevens, kunnen deze rechtstreeks naar de administratie gestuurd worden. Zo raakt de werkbon niet kwijt en kan het bedrag direct bij de klant verrekend worden. Omdat hierbij de werkbon is getypt, is hij ook goed leesbaar. Uw administratie is hierdoor altijd in orde.

Een goede werkbonnapp

Wanneer u een goede werkbonnapp wilt hebben, kunt u die laten maken bij informapp.nl. Informapp is een dienst die formulieren bouwen en publiceren in iOS, Android of via een weblink. De gebruikers kunnen gratis de App downloaden en gebruiken. U als eigenaar zal de rekening gepresenteerd krijgen. U kunt ook op www.informapp.nl een gratis account aanmaken. Binnen het account kunt u uw formulieren aanvragen en kosten beheren. Informapp heeft een eigentijdse benadering van samenwerken en ondernemen.